Een initiatiefgroep van enthousiaste mensen uit Vorden en omstreken, heeft de handen ineengeslagen om een nieuwe geloofsgemeenschap te vormen.
´De Schakel´ tussen de mens en God is Jezus Christus en dus was de naam voor de stichting snel gevormd.
Veel mensen zijn zoekende… en ook deze enthousiaste groep van mensen van ´De Schakel´ zijn op dat gebied ervaringsdeskundig en hebben daarom de stichting ´De Schakel´opgericht.
De stichting, niet gebonden aan een bepaalde kerk of groep, is een geloofsgemeenschap van mensen, jong en oud, die vorm willen geven aan een leven vanuit de verzoening met God door Jezus Christus. De visie die daaruit voortkomt is geïnspireerd vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Er is veel aandacht voor zang, gebed, Bijbeluitleg en een luisterend oor voor elkaar.

De bijeenkomsten worden elke 2e en 4e zondag in de maand gehouden bij kapel ‘de Wildenborch’, Kapelweg 1 te Vorden. (buurtschap de Wildenborch)

Ook zijn er Bijbelstudiegroepen die doordeweeks bij elkaar komen.