ANBI

ANBI

De belastingdienst heeft de Stichting Christengemeente ”De Schakel” aangewezen en geregistreerd als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

 

Naam ANBI:                           Stichting Christengemeente “de Schakel”

Telefoonnummer:                 0575-553445

Kamer van Koophandel:     702.48.966

RSIN/fiscaal nummer:         8582.13.746

Bankrekeningnummer:      NL87RABO0322140048

Websiteadres:                        www.stichtingdeschakel.com

Email adres:                            www.deschakel2017@hotmail.com

Adres:                                       p/a Burg. Galleestraat 56

Postcode:                                7251 EC

Plaats:                                      Vorden