De belastingdienst heeft de Stichting Christengemeente ”De Schakel” aangewezen en geregistreerd als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

Naam ANBI: Stichting Christengemeente “de Schakel”
Telefoonnummer: 0575-553445
Kamer van Koophandel: 702.48.966
RSIN/fiscaal nummer: 8582.13.746
Bankrekeningnummer: NL87RABO0322140048
Websiteadres: www.stichtingdeschakel.com
Email adres: www.deschakel2017@hotmail.com
Adres: p/a Burg. Galleestraat 56
Postcode: 7251 EC
Plaats: Vorden