De stichting Christengemeente “de Schakel” is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en een  penningmeester.

De bijeenkomsten worden elke 2e en 4e zondag in de maand gehouden in de kapel de ‘Wildenborch’, Kapelweg 1 te Vorden (buurtschap de Wildenborch) De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur.

Rekeningnummer: NL87RABO0322140048 t.n.v Stichting Chr. gemeente de Schakel