Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Christengemeente def. 04072018

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden zullen geen  vergoedingen ontvangen, tenzij kosten gemaakt worden die redelijkerwijs gemaakt zijn in de uitoefening van hun functie. Vooraf wordt met de sprekers/voorgangers een tarief afgesproken.