Beleidsplan Stichting Christengemeente def. 04072018 (PDF)

Beloningsbeleid

Bestuursleden zullen geen  vergoedingen ontvangen, tenzij kosten gemaakt worden die redelijkerwijs gemaakt zijn in de uitoefening van hun functie. Vooraf wordt met de sprekers/voorgangers een tarief afgesproken.