Afgelopen zondagochtend mocht Arjan Treuren voorgaan. Hij had als thema voor de dienst gekozen voor: “Jezus Christus, onze hemelse Hogepriester”

In de Hebreeënbrief wordt vaak gesproken over de Hogepriester. In de tijd van het Oude Testament was er een Hogepriester uit het geslacht van Aäron, de Levieten. Eens per jaar moest de Hogepriester verzoening brengen tussen God en de mensen. In Psalm 110:4 staat dat er een ander soort priesterschap zou komen, naar de ordening van Melchizedek. Dat wijst naar de Here Jezus, die geen tijdelijke priester zou worden, als nakomeling uit de stam van Levi, maar een eeuwigdurend priesterschap zou hebben. Als Hogepriester geeft Jezus ons troost en bemoediging. Hij bewerkte een betere en eeuwige verzoening door voor onze zonden  te sterven aan het kruis. Kenmerken van Zijn Hogepriesterschap zijn: barmhartigheid en betrouwbaarheid. Hij is zelf op de proef gesteld (Hebr 2:18) en is daardoor beter in staat om ons bij te staan in onze beproevingen. Hij was de enige mens die stierf in de afwezigheid van God! Hij bidt en pleit voor ons bij de Vader. Hij is onze hemelse advocaat! Dus richt je hart op de Hemelse Hogepriester!

Na de dienst was er gelegenheid om met elkaar  en met Arjan te praten onder het genot van een kopje koffie/thee. Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Nieuwe mensen worden begroet en contacten worden versterkt.

U bent (weer) van harte welkom bij onze volgende bijeenkomst! Deze zal plaats vinden op 25 maart a.s. aanvang 10.00 uur.
Bent u nog nooit bij ons geweest, en geïnteresseerd en nieuwsgierig geworden? Voel u vrij, en wees van harte welkom om eens vrijblijvend aanwezig te zijn!

Categories:

Tags:

Comments are closed